Tyvärr har vi blivit tvingade att slutat sälja TV-kort, därför att  
Radiotjänst kräver att vi tecknar TV-licens för butiken!